SIMPLE paket: väggalfabet och skyltar med riktiga bilder


Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Åk 4, Förskola, Förskoleklass
Ämne
Dekoration, Visuellt stöd, Geometri, Alfabetet, Läsa
Resurstyp
Bildstöd, Dekor, Materialpaket, Poster, Stödstruktur
Filformat
pdf, pdf, pdf, pdf, pdf, pdf, pdf, pdf, pdf, pdf, pdf, (OBS! Digital produkt)

200 kr

Rapportera produkten