Berättelsemall + 150 bilder för att väcka elevernas skrivlust

Kreatör
Läraren Malin
Detta ingår i Berättelsemall + 150 bilder för att väcka elevernas skrivlust
Antal filer: 2
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Förskola, Förskoleklass
Ämne
Svenska, Skriva, Skriva: Berättande text
Resurstyp
Bildstöd, Gruppaktivitet, Mallar, Stödstruktur

15 kr

Rapportera produkten