Berättelsemall + 150 bilder för att väcka elevernas skrivlust

Kreatör
Läraren Malin

Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Förskola, Förskoleklass
Ämne
Svenska, Skriva, Skriva: Berättande text
Resurstyp
Bildstöd, Gruppaktivitet, Mallar, Stödstruktur
Filformat
pdf, pdf, (OBS! Digital produkt)

15 kr

Rapportera produkten