INTEGRITETSPOLICY (GDPR)

INTEGRITETSPOLICY

  1. VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION?

För Teach Academy (”TA”) är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter.
Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter anges nedan.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om exempelvis bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker i TA:s verksamhet är Fröken Anna AB (”Fröken Anna” eller ”Bolaget) personuppgiftsansvarigt.

Fröken Anna ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (”GDPR”[1]) och annan relevant lagstiftning.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet “2. Cookies” nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
När du blir medlem på TA uppger du information som namn, adress, e-postadress och telefonnummer, och i samband med din beställning eller inträde som medlem godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Uppgifterna används för identifikation, administration och för kommunikation med dig som medlem eller användare av TA, som exempelvis kundanpassade erbjudanden. Uppgifterna används också för kundanalyser och statistik. Vid medlemsregistrering går du automatiskt med i vårt nyhetsbrev och godkänner att vi skickar e-post om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar. Du kan när som helst avsluta den prenumerationen genom att klicka i “unsubscribe” längst ner i nyhetsbreven.

Personuppgifter kan registreras som kundnummer av TA. Vi behandlar dina personuppgifter med högsta försiktighet och i enlighet med tillämpliga regelverk.

Personuppgiftsbiträden
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter, till exempel olika IT-leverantörer, betalsystem eller bokföringsprogram. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de upprätthåller adekvat säkerhet och sekretess för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Vilka system kan komma att behandla dina personuppgifter?

Worldstream: TA:s server där all data lagras
WordPress/Woocommerce: 
 Plattformen för TA:s webbutik
Fortnox: TA:s bokföringssystem
Dintero: Betaltjänsleverantören som bistår dig om du betalar med kort eller faktura
Swish: Mobilapplikation för överföring av pengar
Loopia: Domän- och webbhotell
Google: Internetföretag för analys och annonsering

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga:
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa bokföringsuppgifter behöver sparas i minst sju år på grund av relevant lagstiftning.

Vad är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Uppgifterna ska lämnas i maskinläsbar form. Att begära ut information är kostnadsfritt om inte begäran är uppenbart ogrundad. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Du har alltid rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten eller motsvarande tillsynsmyndighet vid eventuella klagomål om Bolagets personuppgiftsbehandling.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter:
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta oss på [email protected]. Vi kan komma att göra ändringar i vår Integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

  1. COOKIES

TA och våra serviceleverantörer använder s.k. cookies på våra webbplatser. När du använder TA så godkänner du även användandet av cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan (även surfplattor och telefoner med internetuppkoppling omfattas). Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser.

Cookies skickas till dig från den webbplats du besöker (s.k. förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (s.k. tredjepartscookie). Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas sessionscookie och den andra kallas permanent cookie. En sessionscookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. En sessionscookie lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras däremot i din dator och gör till exempel så att en webbsida kan känna igen din dators IP-adress och därmed din webbläsare nästa gång du loggar in. Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies på TA. De behövs huvudsakligen för våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av produkter och tjänster, ge dig extra funktionalitet eller för att hjälpa oss att rikta relevanta och anpassade annonser eller produkter till dig.

  1. ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE

Om du ångrar dig och inte vill att vi kontaktar dig, samlar in information eller använder dina uppgifter, kan du när som helst kontakta oss via e-post: [email protected].

  1. 4. OFFENTLIGGÖRANDE

Vi lämnar endast ut din personliga information om lagen kräver det eller om du bryter mot våra användarvillkor.

  1. BETALNING

Om du väljer direktbetalning för att slutföra köpet kan tredje part komma att använda din kreditkortsinformation för detta ändamål.

  1. TREDJEPARTSTJÄNSTER

I allmänhet kommer tredjepartsleverantörer som vi använder endast samla in, använda och lämna ut din information i den utsträckning som krävs för att de ska kunna leverera sina tjänster till oss.

Vissa tredjepartsleverantörer, t.ex. de som arbetar med betalningar och betalningstransaktionen, har sina egna integritetspolicys för den information som vi måste lämna ut för att de ska kunna genomföra dina inköpsrelaterade transaktioner. För dessa leverantörer, rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicys så att du förstår på vilket sätt dessa leverantörer hanterar din personliga information. TA använder bokföringsprogrammet Fortnox. Läs mer här: https://www.fortnox.se.

Notera att vissa leverantörer kan ha sin verksamhet eller anläggningar i en annan jurisdiktion. Det innebär att om du väljer att gå vidare med en transaktion som involverar en tredje part, kan din information omfattas av lagarna i den jurisdiktion där denna tredje part har sin verksamhet eller sina anläggningar. När du lämnar TA eller omdirigeras till en tredje parts webbplats eller applikation, omfattas du inte längre av denna Integritetspolicy eller Användarvillkor för vår webbplats.

  1. LÄNKAR

När du klickar på länkar på TA kan de leda dig bort från vår webbplats. Vi är inte ansvariga för integritetspolicys på andra webbplatser och uppmanar dig att läsa dessa webbplatsers integritetspolicys.

  1. SÄKERHET

För att skydda din personliga information vidtar vi försiktighetsåtgärder och följer branschpraxis för att säkerställa att den inte försvinner, missbrukas, nås, avslöjas, ändras eller förstörs. Om du förser oss med kreditkortsinformation, krypteras informationen med Secure Socket Layer-teknik (SSL) och lagras med AES-256 kryptering.

  1. ÅLDERSGRÄNS

När du använder denna webbplats bekräftar du att du är myndig i det land eller den stat där du bor eller att du är myndig i det land eller den stat du bor och har gett ditt samtycke till att dina minderåriga barn använder denna webbplats.

  1. KONTAKTUPPGIFTER

Fröken Anna AB (559252–0844
Stjärnvägen 8
191 40 Sollentuna

Senast uppdaterad: 2024-01-01

[1] GDPR: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG