Kreatörsavtal

Gäller från och med 2022-05-01

Kreatörsavtal

1. Design- och innehållskrav

För att säkerställa att våra användare får ta del av kvalitativa material behöver kreatörerna uppfylla följande krav:

1.1 Designkrav

 • Du länkar till upphovsmakaren till de bilder och typsnitt som du använt (om de i sin tur kräver det)
 • Du använder kvadratiska produktbilder till dina produkter (En skärmdump av materialet räcker alltså ej som förhandsvisning)
 • Du lägger endast upp färdiga produkter som innehåller produktbild, produkttext och filen som kan köpas / laddas ner.

1.2 Innehållskrav

 • Du själv har skapat de material du vill dela.
 • Dina material är anpassade efter läroplanen för förskolan (LpFö18) eller Läroplanen för grundskolan (Lgr22) och kopplade till den samma kategorin här på Teach Academy.
 • Om du delar ett material som innehåller fakta, t.ex. historia, biologi, geografi skall källa alltid anges
 • Du har låtit minst en person korrekturläsa dina material och synat stavfel etc.
 • Du använder med fördel PDF när du delar dina filer, alternativt, docx , ppt, KeyNote eller Googles programvaror så som Google Presentationer.

1.3 Övrigt

 • Du behåller alltid själv upphovsrätten till ditt material. Teach Academy är endast en plattform som förmedlar ditt material.
 • Du delar antingen ditt material gratis, eller prissätter det till en kostnad av minst 10:-
 • Du som kreatör ansvarar för att besvara och hantera eventuella klagomål eller reklamationer som rör ditt material inom 7 arbetsdagar.

2. Teach Academys ansvar

Vi på Teach Academy:

 • Ansvarar för alla tekniska och ekonomiska frågor
 • Håller hemsidan i ständig ajour och uppdaterar alla kreatörer om förändringar och nyheter
 • Har slutlig vetorätt gällande alla produkter och har rätt att när som helst ta bort dem om de bryter mot våra krav för kreatörer eller bryter mot copyright i någon form.
 • •Kan göra enkla korrigeringar i produktbeskrivning eller kategorisering om något blivit uppenbart fel

3. Betalning

För att du ska kunna fokusera på det som är roligt: det vill säga att skapa material och undervisa, har vi gjort det så enkelt för dig att vara kreatör här på Teach Academy.

 • Du får behålla 80 % av intäkterna av ditt sålda material efter att momsen är dragen. Den ligger i regel på 6 %.
 • Säljer du material (och fakturerar för andra arbeten)  för mer än 60 000 kronor per år rekommenderar vi dig att starta en enskild firma. Detta får du hjälp med via vår ekonom som guidar dig genom denna process, och hjälper dig med bokföringen till marknadens bästa pris.
 • Om din ordinarie lön och dina intäkter för material överstiger 540 tkr kronor per år rekommenderar vi dig att starta ett aktiebolag. Även detta guidar vi dig igenom om du vill ha hjälp.
 • Har du redan ett eget bolag, vill starta ett bolag och använda en egen redovisningsekonom (eller fakturera utan eget företag via egen samarbetspartne)  går det givetvis bra. Du är också givetvis välkommen att endast dela gratismaterial, det kostar självklart ingenting.
 • Önskar  du avsluta ditt medlemskap på Teach Academy får du din slutlön utbetald månaden efter du väljer att avsluta ditt medlemskap. 

Anledningen till att vi valt fakturering som utbetalningsmetod är för att vi endast vill samarbeta med kreatörer som gör rätt för sig skattemässigt. Planerar du att sälja ditt material på en säljplattform och marknadsför det i social media mot en riktad målgrupp, är det ej en hobbyverksamhet utan en näringsverksamhet med ett planerat vinstsyfte.

Vilkoren i detta avtal gäller  tills vidare och kan när som helst komma att ändras. Om så är fallet kommerTeach Academy att meddela samtliga kreatörer om de nya ändringarna. Du kan när som helst välja att avbryta sitt samarbete med oss.

Behöver du mer hjälp?

Kontakta oss så hjälper vi dig med din fråga

KOntakta supporten Tillbaka