Med andra ord

Kreatör
Frökenamandan
Detta ingår i Med andra ord
Antal filer: 1
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Åk 4, Åk 5, Åk 6, Åk 7, Åk 8, Åk 9, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Inte åldersspecifikt
Ämne
Skolstart: augusti, Skolstart: januari, Sommar, Sveriges nationaldag, Terminsavslut sommar, Vår, Lärarkul, Lekar, Svenska, Läsa, Muntlig framställning, Ordförståelse, Resonemang, Samtala, Skriva, SVA, Kamratskap
Resurstyp
Arbetsblad, Gruppaktivitet, Interaktiv övning, Kooperativt lärande, Kreativ uppgift, Lek, Mallar, Materialpaket, Presentation, Startuppgift

12 kr

Rapportera produkten