Användarvillkor

ANVÄNDAR- OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

www.teachacademy.se

Senast uppdaterade: 2024-01-01

  1. INLEDNING

Teach Academy (“TA“ eller ”vi/oss”) är ett varumärke som ägs och marknadsförs av Fröken Anna AB (”Fröken Anna”), org.nr. 559252-0844. Varumärket hänför sig till den del av Fröken Annas verksamhet som tillhandahåller den digitala marknadsplatsen teachacademy.se (”Plattformen” eller “Webbutiken“). På Plattformen säljs skol- och förskolematerial i form av nedladdningsbara digitala produkter.

Kreatören som säljer de digitala produkterna via sin butik på Plattformen är säljare av den digitala produkten i fråga. Köpeavtalets avtalsparter är därmed kreatören och kunden. Såväl kund som kreatör kan vara en privatperson eller en näringsidkare och förbinder sig att godkänna och följa dessa Använder- och Försäljningsvillkor (”Villkoren”).

Genom att acceptera Villkoren förbinder du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt vår Integritetspolicy, se här.

TA reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel i på Plattformen. Vi har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen på Plattformen när som helst.  All bildinformation på Plattformen ska uteslutande ses som illustrationer.

Plattformen samt dess innehåll ägs av TA eller dess licensgivare med undantag för det material som är skapat av kreatörer. Informationen är skyddad genom immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från oss. 

Du kan alltid nå oss via info@teachacademy.se.

Bestämmelser om ändringar av Villkoren finns i punkt 7 nedan.

  1. KÖP

2.1 BESTÄLLNING

För att kunna göra ett köp i Webbutiken måste du som köpare acceptera användar- och försäljningsvillkoren. 

Ett avtal om köp ingås först när du mottagit en orderbekräftelse från oss per e-post, vilken kan hamna i skräpposten. Det åligger köparen att självt kontrollera detta. Vi uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med vår kundtjänst. 

2.2. KUNDUPPGIFTER MM.

När du registrerar ditt användarkonto eller ska genomföra en beställning kommer du bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Genom att registrera dig som användare får du även vårt Nyhetsbrev. Du kan närsomhelst avbryta detta genom att trycka på “Unsubscribe” längst ner i Nyhetsbrevet. Information om vår behandling av personuppgifter finns i vår Integritetspolicy.

2.3. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

På TA betalar du enkelt, snabbt och säkert med Swish, kort eller via faktura genom vår betaltjänstleverantör Dintero AS (”Dintero”). Vi fakturerar både privatpersoner och företag, skolor och kommuner. 

Du ansvarar själv för att kontrollera dina fakturor som du får på mailen direkt från Dintero och i inloggat läge hos dem. Själva betalningen blir en överenskommelse mellan Dintero och dig. Dintero sköter helt administreringen av faktureringsprocessen och du som kund bär ansvaret att betala fakturan i tid och följa Dinteros betalningsvillkor.

TA säljer i dagsläget endast till kunder inom Sverige.

2.4 LEVERANS

Alla filer som säljs på TA är digitala. Produkternas format finns angivet i respektive produktbeskrivning men oftast är de i PDF-format. Digitala produkter levereras till köparen via Plattformen efter att köparen har genomfört sin betalning samt via nedladdningslänkar till köparens angivna e-postadress. Titta i din skräpkorg om du inte fått något mejl och ange info@teachacademy.se som en betrodd kontakt om din e-postleverantör bortfiltrerat adressen som spam.

Åtkomst till materialet ges även under (“Nedladdningar“)

2.5  ÅNGERRÄTT, REKLAMATION OCH RETUR AV DIGITALA FILER

Köparen har 14 dagars ångerrätt från den dag då köpeavtalet ingicks genom att till TA lämna eller sända ett tydligt meddelande om detta, förutsatt att den digitala produkten inte har laddats ner från Plattformen. Alternativt kan Konsumentverkets blankett användas, se här.

Köparens rätt att häva eller ångra köpet upphör då digitala filer laddats ner från Plattformen. Om fel produkt har beställts uppmanas köparen att kontakta den kreatör denne beställt produkten av och att beskriva situationen. Förhoppningsvis kan kreatören åtgärda problemet. Denne har fem arbetsdagar på sig att besvara din synpunkt.

Vid ett ursprungligt fel i den digitala produkten som beställts har köparen alltid en laglig rätt att reklamera genom att kontakta kreatören.

2.6 FRAKT

Ingen fraktkostnad tillkommer då det endast är digitala produkter som säljs på Plattformen.

2.7. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

TA kan från en tid till en annan erbjuda kampanjer i Webbutiken som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av Villkoren, t.ex. rörande betalning. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av oss i samband med kampanjen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst kunna återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller Villkoren utan ändringar.

2.8 PRESENTKORT

Vid köp av presentkort är dessa giltiga under 180 dagar från inköpsdatum. Ingen fysisk produkt levereras utan endast en digital fil, vilken skickas till en e-postadress som köparen anger. Observera att mottagarens e-post inte kan ändras. Köparen ansvarar själv för att säkerställa att den är korrekt angiven. 

2.9 ÅLDERSGRÄNS:

Som kund måste du vara minst 18 år med full rättshandlingsförmåga för att få köpa digitala produkter via Webbutiken.

  1. SÄLJA

Varje kreatör på TA äger själv rättigheterna till sina digitala produkter. De ansvarar därmed själva även för att deras digitala produkter följer svensk lag och innehar rättigheter för de bilder och typsnitt som används. Kreatörernas villkor finns angivna i (“Avtal för kreatörer”)

3.1 PRISER

I produktpriserna ingår moms (6 %). Varje kreatör prissätter själv sina egna digitala produkter.

  1. RESERVATIONER

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar till följd av prisavvikelser hos våra leverantörer, partners eller säljare.

  1. UPPHOVSRÄTTSSKYDD

Alla digitala produkter är skyddade av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (”upphovsrättslagen”), vilket innebär att du som laddar ner digitala produkter från TA är ansvarig för att användarvillkoren och upphovsrättslagen följs.

  1. ÄNDRINGAR AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att ändra Villkoren när som helst, så var vänlig och kontrollera den aktuella versionen av Villkoren innan nytt köpeavtal ingås.

Förändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på Plattformen.

Om Plattformen förvärvas eller slås samman med ett annat företag, kan dina uppgifter överföras till de nya ägarna så att vi kan fortsätta att sälja produkter till dig.

  1. TVIST

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd eller diskussion med vår kundtjänst. Om tvist ej kan lösas i samförstånd med oss kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se.

  1. TA:s KONTAKT- OCH FÖRETAGSUPPGIFTER:

Bolag: Fröken Anna AB
Organisationsnummer: 559252-0844
Postadress: Stjärnvägen 8, 19140 Sollentuna
E-postadress: info@teachacademy.se

 

Behöver du mer hjälp?

Kontakta oss så hjälper vi dig med din fråga

KOntakta supporten Tillbaka