Användarvillkor

ANVÄNDAR- OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

www.teachacademy.se

Senast uppdaterat: 2023-06-20

1. INLEDNING

Teach Academy: Teach Academy, förkortning (“TA “) är ett varumärke som drivs av Fröken Anna AB med organisationsnummer 559252-0844 Varumärket hänför sig till den del av verksamheten som tillhandahåller den digitala marknadsplatsen www.teachacademy.se (”Plattformen”, “Sajten”, Webbshoppen”, “Webbutiken”). På Plattformen säljs endast Digitala Produkter (“Material”)

Kreatören som säljer den Digitala Produkter via sin butik på Plattformen är Säljaren av den Digitala Produkten i fråga. Köpeavtalets avtalsparter är därmed Kreatören och Kunden. Såväl Kund som Kreatör kan vara en privatperson eller näringsidkare och de båda förbinder sig att godkänna och följa dessa Använder- och Försäljningsvillkor.

Teach Academy omnämns gemnom dessa villkor som (“TA”, “Vi”, “Oss”). Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt vår Integritetspolicy. Se här.

Teach Acaddemy reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel i på Plattformen. Vi har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst.  All bildinformation i på Plattformen ska uteslutande ses som illustrationer.

Plattformen, samt innehåll på denna (som ej är skapat av Kreatörer) ägs av Teach Academy eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från oss. 

Du kan alltid nå oss via info@teachacademy.se

Bestämmelser om ändringar av Villkoren finns i punkt 7 nedan.

2. KÖPA

2.1 BESTÄLLNING

För att kunna göra ett köp i Webbshoppen måste Du acceptera användar- och försäljningsvillkoren. 

Ett avtal om köp ingås först när Du mottagit en orderbekräftelse från Oss per e-post. Den kan hamna i skräpposten. Det åligger Kundens ansvar att ha koll på denna. Vi uppmanar Dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med vår kundtjänst. 

2.2. KUNDUPPGIFTER MM.

När Du registrerar ditt användarkonto eller ska genomföra en beställning kommer Du bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Genom att registrera dig som Användare får du även vårt Nyhetsbrev. Du kan närsomhelst avbryta detta genom att trycka på “Unsubscribe” längst ner i Nyhetsbrevet. Information om vår behandling av personuppgifter finns i vår integritetspolicy.

2.3. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

På Teach Academy betalar Du enkelt, snabbt och säkert med Swish, kort eller via faktura genom vår betalleverantör Dintero. Vi fakturerar både privatpersoner och företag, skolor och kommuner. 

Du ansvarar själv för att hålla koll på Dina fakturor som Du får på mailen direkt ifrån Dintero och i inloggat läge hos dem. Själva betalningen blir en överenskommelse mellan Dintero och Dig. De sköter helt administreringen av faktureringsprocessen och Du som kund bär ansvaret att betala fakturan i tid och följa Dinteros betalningsvillkor.

Teach Academy säljer i dagsläget endast till kunder inom Sverige.

2.4 LEVERANS

Alla filer som säljs på Teach Academy är digitala. Produkternas format finns angivet i respektive produktbeskrivning men oftast är det en PDF. Digitala Produkter levereras till Köparen via Plattformen efter att Köparen har genomfört sin betalning samt via nedladdningslänkar till köparens angivna e-postadress.Titta i din skräpkorg om du inte fått något mejl, och ange info@teachacademy.se som en betrodd kontakt om Din e-postleverantör bortfiltrerat det som spam.

Åtkomst till materialet ges även under (“Nedladdningar“)

2.5 RETUR AV DIGITALA FILER

Du har ingen juridisk rätt att häva eller ångra ditt köp då Du laddat ner digitala filer som ej går att returnera. Kontakta dock alltid den Kreatör Du beställt produkten av och beskriv ditt missnöj. Förhoppningsvis kan Kreatören åtgärda det fel som uppstått i den Digitala Produkten. Kreatören har 5 arbetsdagar på sig att besvara Din synpunkt.

2.6 FRAKT

Ingen fraktkostnad tillkommer då det endast är digitala produkter som säljs på Plattformen.

2.7. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

Vi kan från en tid till en annan erbjuda kampanjer i Webbshoppen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av oss i samband med kampanjen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst kunna återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar.

2.8 PRESENTKORT

Vid köp av presentkort är dessa giltiga under 180 dagar från inköpsdatum. Ingen fysisk produkt levereras utan endast en digital fil skickas till en e-post Köparen anger. Observera att mottagarens e-post ej kan ändras. Köparen ansvarar själv för att säkerställa att den är korrekt angiven. 

2.9 ÅLDERSGRÄNS:

Som kund måste Du vara minst 18 år med full rättshandlingsförmåga för att få köpa Digitala Produkter via Webbshoppen.

3. SÄLJA

Varje kreatör på Teach Academy äger själv rättigheterna till sina Digitala Produkter. De ansvarar därmed själva även för att deras Digitala Produkter följer svensk lag och innehar rättigheter för de bilder och typsnitt som används. Kreatörernas villkor finns angivna i (“Avtal för kreatörer”)

3.1 PRISER

I produktpriserna ingår moms (6 %)  Varje kreatör prissätter själva sina egna Digitala Produkter.

4. RESERVATIONER

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar till följd av prisavvikelser hos våra leverantörer, partners eller säljare samt för felskrivningar på Plattformen.

5. INTEGRITETSPOLICY (GDPR)

Se avsnitt GDPR.

6. UPPHOVSRÄTTSSKYDD

Alla Digitala Produkter är skyddade av upphovsrättslagen vilket innebär att Du som laddar ner Digitala Produkter från Teach Academy är ansvarig för att Användarvillkor och att Upphovsrättslagen följs.

7. ÄNDRINGAR AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Användarvillkor när som helst, så var vänlig och kontrollera dem regelbundet.

Förändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på Plattformen.

Om vi gör väsentliga ändringar i den här policyn kommer vi att meddela Dig här att policyn har uppdaterats, så att Du vet vilken information vi samlar in, hur vi använder den, och under vilka omständigheter, om några, Vi använder och/eller offentliggör den.

Om vår Plattform förvärvas eller slås samman med ett annat företag, kan dina uppgifter överföras till de nya ägarna så att vi kan fortsätta att sälja produkter till Dig.

8. TILLÄMLIG LAG OCH TVIST

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd eller diskussion med vår kundtjänst. Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Oss kan Du som kund vända Dig till ARN (Allmänna reklaimationsnämnden) som Du hittar mer information om på www.arn.se

9. TEACH ACADEMYS KONTAKT- OCH FÖRETAGSUPPGIFTER:

Bolag: Fröken Anna AB
Organisationsnummer: 559252-0844
Postadress: Stjärnvägen 8, 19140 Sollentuna
E-postadress: info@teachacademy.se

Behöver du mer hjälp?

Kontakta oss så hjälper vi dig med din fråga

KOntakta supporten Tillbaka