Samernas nationaldagen

Kreatör
Fröken Kulmala
Detta ingår i Samernas nationaldagen
Antal filer: 1
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3
Ämne
Bild, Bildframställning, Teckning / Måleri, Lärmiljö, Visuellt stöd, SO, Geografi, Hemortens historia, Nationella minoriteter, Svenska, Främja läsning, Handstil, Läsa, Läsa: Beskrivande text, Läsförståelse, Ordförståelse, Skriva, Skriva: Faktatext, Skrivregler, SVA
Resurstyp
Arbetsblad, Arbetshäfte, Bildstöd, Gruppaktivitet, Interaktiv övning, Kooperativt lärande, Målarbild

30 kr

Rapportera produkten