Fritt skrivande

Kreatör
Fröken Kulmala
Detta ingår i Fritt skrivande
Antal filer: 1
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3
Ämne
Lärarverktyg, Mallar, Lekar, Svenska, Fonologisk medvetenhet, Handstil, Högfrekventa ord, Läsa, Läsa: Berättande text, Skriva, Skriva: Berättande text, Skrivregler, Språkbruk, SVA, Texter i digitala miljöer
Resurstyp
Arbetsblad, Gruppaktivitet, Interaktiv övning, Kooperativt lärande, Kort, Kreativ uppgift, Lek

30 kr

Rapportera produkten