Memory språkljud

Kreatör
Fröken Fräken
Detta ingår i Memory språkljud
Antal filer: 1
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Anpassad grundskola, Förskoleklass, Fritidshem
Ämne
Lärarverktyg, Lekar, Svenska, Alfabetet, Fonologisk medvetenhet, Främja läsning, Läsa, Läsförståelse, Muntlig framställning, Ordförståelse, Resonemang, Samtala, SVA, Värdegrund, Regler / Trivsel, Socialt samspel
Resurstyp
Gruppaktivitet, Kooperativt lärande, Kort, Lärarresurser, Lek, Mallar, Materialpaket, Spel

10 kr

Rapportera produkten