Matematik utomhus är kul!

Kreatör
Fröken Fredag
Detta ingår i Matematik utomhus är kul!
Antal filer: 1
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Åk 4, Åk 5, Åk 6, Åk 7, Åk 8, Åk 9, Anpassad grundskola, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem
Ämne
Högtider/Säsong, Sommar, Tvåhundra skoldagar, Vår, Lärarverktyg, Mallar, Lekar, Matematik, Algebra, De fyra räknesätten, Geometri, Geometriska objekt, Jämförelser & Uppskattningar, Metoder för beräkningar, Problemlösning, Samband och förändringar, Taluppfattning, NO, Djur och Växter, Miljö, Rörelse/idrott, Friluftsliv och utevistelse, SO, Samhällskunskap, Svenska, Läsa, Läsa: Instruerande text, Läsförståelse, Muntlig framställning, Ordförståelse, Resonemang, Samtala, Språkbruk, SVA, Teambuilding, Värdegrund, Kamratskap, Socialt samspel
Resurstyp
Begrepp, Bildstöd, Gruppaktivitet, Kooperativt lärande, Kort, Kreativ uppgift, Lärarresurser, Lek, Mallar, Materialpaket, Utomhuspedagogik

20 kr

Rapportera produkten