Kasta – räkna – måla – additionsspel

Kreatör
Fröken Fräken
Detta ingår i Kasta - räkna - måla - additionsspel
Antal filer: 1
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Åk 4, Åk 5, Åk 6, Åk 7, Åk 8, Åk 9, Anpassad grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Inte åldersspecifikt
Ämne
Lärarverktyg, Lekar, Matematik, Algebra, De fyra räknesätten, Jämförelser & Uppskattningar, Sannolikhet och statistik, Taluppfattning, Svenska, Läsa, Läsa: Instruerande text, Läsförståelse, Ordförståelse, Resonemang, Samtala, Värdegrund, Kamratskap, Regler / Trivsel, Socialt samspel
Resurstyp
Arbetsblad, Gruppaktivitet, Kooperativt lärande, Kreativ uppgift, Lek, Spel

10 kr

Rapportera produkten