Rörelsesaga F-9

Kreatör
Fröken Fredag
Detta ingår i Rörelsesaga F-9
Antal filer: 1
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Åk 4, Åk 5, Åk 6, Åk 7, Åk 8, Åk 9, Anpassad grundskola, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Gymnasiet, Inte åldersspecifikt
Ämne
Högtider/Säsong, Barnboksveckan, Lärarverktyg, Lärarkul, Lärarpepp, Teambuilding, Lekar, NO, Djur och Växter, Kraft och rörelse, Kropp och Hälsa, Näringskedjor, Rörelse/idrott, Brain breaks, Friluftsliv och utevistelse, Hälsa och livsstil, Lek och dans, SO, Individer och gemenskaper, Livsfrågor, Mänskliga rättigheter, Moraliska frågor, Normer och regler, Svenska, Barnboksförfattare, Främja läsning, Läsa, Läsa: Berättande text, Muntlig framställning, Ordförståelse, Resonemang, Samtala, Skriva, Skriva: Berättande text, Värdegrund, Kamratskap, Regler / Trivsel, Socialt samspel
Resurstyp
Arbetsblad, Bildstöd, Gruppaktivitet, Kooperativt lärande, Kort, Kreativ uppgift, Lärarresurser, Lek, Spel, Teater

18 kr

Rapportera produkten