Arbetshäfte – bronsålder och järnålder

Kreatör
EmmaHogen
Detta ingår i Arbetshäfte - bronsålder och järnålder
Antal filer: 1
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 2, Åk 3, Åk 4
Ämne
Lärarverktyg, Formativ bedömning, Kunskapskrav, SO, Forntiden, Förutsättningar natur och miljö, Geografi, Hemortens historia, Historia, Individer och gemenskaper, Livet förr och nu, Mytologi, Normer och regler, Pengar, Rättigheter och rättsskipning, Religion, Samhällskunskap, Yrken och samhällsfunktioner, Svenska, Handstil, Läsa, Skriva, Skriva: Berättande text, Skriva: Faktatext
Resurstyp
Arbetsblad, Arbetshäfte, Bedömningsstöd, Begrepp, Bildstöd, Gruppaktivitet, Interaktiv övning, Kooperativt lärande, Lärarresurser

19 kr

Rapportera produkten