Arbetshäfte – bronsålder och järnålder

Kreatör
EmmaHogen

Årskurs
Åk 2, Åk 3, Åk 4
Ämne
Lärarverktyg, Formativ bedömning, Kunskapskrav, SO, Forntiden, Förutsättningar natur och miljö, Geografi, Hemortens historia, Historia, Individer och gemenskaper, Livet förr och nu, Mytologi, Normer och regler, Pengar, Rättigheter och rättsskipning, Religion, Samhällskunskap, Yrken och samhällsfunktioner, Svenska, Handstil, Läsa, Skriva, Skriva: Berättande text, Skriva: Faktatext
Resurstyp
Arbetsblad, Arbetshäfte, Bedömningsstöd, Begrepp, Bildstöd, Gruppaktivitet, Interaktiv övning, Kooperativt lärande, Lärarresurser
Filformat
pdf, (OBS! Digital produkt)

19 kr

Rapportera produkten