Finns i sjön – bråk, procent och decimaltal

Kreatör
EmmaHogen
Detta ingår i Finns i sjön - bråk, procent och decimaltal
Antal filer: 1
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 3, Åk 4, Åk 5, Åk 6, Åk 7, Inte åldersspecifikt, Specialpedagogik
Ämne
Matematik, Bråktal, Decimaltal, Jämförelser & Uppskattningar, Samband och förändringar, Taluppfattning
Resurstyp
Bildstöd, Gruppaktivitet, Kooperativt lärande, Kort, Lek, Spel

25 kr

Rapportera produkten