SKRIVREGLER – CHECKLISTA MED “FORTKÖRNINGSBÖTER”


Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Åk 4
Ämne
Skriva, Skriva: Argumenterande text, Skriva: Berättande text, Skriva: Faktatext, Skriva: Instruerande text, Skrivregler
Resurstyp
Arbetsblad, Kort
Filformat
pdf, pdf, (OBS! Digital produkt)

10 kr

Rapportera produkten