Sagans magiska värld F-9

Kreatör
Fröken Fredag
Detta ingår i Sagans magiska värld F-9
Antal filer: 1
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Åk 4, Åk 5, Åk 6, Åk 7, Åk 8, Åk 9, Anpassad grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Inte åldersspecifikt
Ämne
Bild, Bildframställning, Engelska, Skriva, Högtider/Säsong, Barnboksveckan, Lärarverktyg, Mallar, Lekar, NO, Årstidsväxlingar, Berättelser om NO, Bondgården, Djur och Växter, Kraft och rörelse, Kropp och Hälsa, Livets utveckling, Livscykler, Näringskedjor, SO, Forntiden, Förutsättningar natur och miljö, Hemortens historia, Historia, Individer och gemenskaper, Livet förr och nu, Livsfrågor, Mänskliga rättigheter, Migration, Moraliska frågor, Samhällskunskap, Samhällsresurser, Yrken och samhällsfunktioner, Svenska, Barnboksförfattare, Främja läsning, Grammatik, Handstil, Högfrekventa ord, Läsa, Läsa: Berättande text, Läsa: Beskrivande text, Läsa: Instruerande text, Läsförståelse, Muntlig framställning, Ordförståelse, Resonemang, Samtala, Skriva, Skriva: Berättande text, Språkbruk, SVA, Värdegrund, Kamratskap, Mänskliga rättigheter, Regler / Trivsel, Socialt samspel
Resurstyp
Arbetsblad, Arbetshäfte, Bildstöd, Dekor, Kreativ uppgift, Lärarresurser, Lek, Målarbild, Mallar, Materialpaket, Stödstruktur

19 kr

Rapportera produkten