PAKET: Uppdragskort med mätning, geometriska former, dubbelt och hälften samt taluppfattning

Kreatör
Fannys Klassrum
Detta ingår i PAKET: Uppdragskort med mätning, geometriska former, dubbelt och hälften samt taluppfattning
Antal filer: 4
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 1, Åk 2, Anpassad grundskola, Förskoleklass
Ämne
Matematik, Aritmetik, De fyra räknesätten, Geometri, Geometriska objekt, Jämförelser & Uppskattningar, Lägesord, Mäta, Positionssystemet, Taluppfattning
Resurstyp
Gruppaktivitet, Kort, Utomhuspedagogik

40 kr

Rapportera produkten