PAKET: Uppdragskort med mätning, geometriska former, dubbelt och hälften samt taluppfattning

Kreatör
Fannys Klassrum

Årskurs
Åk 1, Åk 2, Anpassad grundskola, Förskoleklass
Ämne
Matematik, Aritmetik, De fyra räknesätten, Geometri, Geometriska objekt, Jämförelser & Uppskattningar, Lägesord, Mäta, Positionssystemet, Taluppfattning
Resurstyp
Gruppaktivitet, Kort, Utomhuspedagogik
Filformat
pdf, pdf, pdf, pdf, (OBS! Digital produkt)

40 kr

Rapportera produkten