Julig svenska

Kreatör
Fröken Kulmala
Detta ingår i Julig svenska
Antal filer: 1
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 2, Åk 3, Åk 4
Ämne
Historia, Livet förr och nu, Svenska, Främja läsning, Handstil, Läsa, Läsa: Beskrivande text, Läsförståelse, Ordförståelse, Skriva, Skriva: Berättande text, Skriva: Faktatext, Skrivregler
Resurstyp
Arbetsblad, Interaktiv övning

30 kr

Rapportera produkten