Finns i sjön – furniture

Kreatör
EmmaHogen

Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Förskoleklass, Fritidshem, Specialpedagogik
Ämne
Engelska, Läsa, Lyssna, Tala & Samtala
Resurstyp
Begrepp, Bildstöd, Gruppaktivitet, Kooperativt lärande, Kort, Lek, Spel
Filformat
pdf, (OBS! Digital produkt)

10 kr

Rapportera produkten