Färger Pussel – Svenska, engelska och tecken

Kreatör
minisvenska

Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Anpassad grundskola, Förskola, Förskoleklass
Ämne
Engelska, Svenska, SVA
Resurstyp
Bildstöd, Gruppaktivitet, Kreativ uppgift, Lärarresurser, Spel
Filformat
pdf, pdf, pdf, (OBS! Digital produkt)

20 kr

Rapportera produkten