Aladdin Musikal

Kreatör
Ms Hult
Detta ingår i Aladdin Musikal
Antal filer: 1
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 3, Åk 4, Åk 5, Åk 6, Åk 7, Åk 8, Åk 9, Gymnasiet
Ämne
Musikskapande, Lek och dans, Muntlig framställning, Socialt samspel
Resurstyp
Gruppaktivitet, Interaktiv övning, Sång, Teater

99 kr

Rapportera produkten