Mysteriet med den försvunna tavlan – Läromedelspaket

Årskurs
Åk 2, Åk 3, Åk 4, Åk 5, Åk 6, Åk 7, Anpassad grundskola, Fritidshem, Specialpedagogik
Ämne
Svenska, Främja läsning, Läsa, Läsa: Berättande text, Läsa: Beskrivande text, Läsa: Instruerande text, Läsförståelse, Samtala, Skriva, SVA
Resurstyp
Gruppaktivitet, Interaktiv övning, Kreativ uppgift, Lek, Teater

300 kr

Rapportera produkten