Mysteriet med den försvunna cykeln – Läromedelspaket

Detta ingår i Mysteriet med den försvunna cykeln - Läromedelspaket
Antal filer: 1
Filtyp: zip
Årskurs
Åk 2, Åk 3, Åk 4, Åk 5, Åk 6, Anpassad grundskola, Fritidshem, Specialpedagogik
Ämne
Främja läsning, Läsa, Läsa: Berättande text, Läsa: Beskrivande text, Läsa: Instruerande text, Läsförståelse, Resonemang, Samtala, Skriva, Skriva: Berättande text
Resurstyp
Gruppaktivitet, Interaktiv övning, Kreativ uppgift, Lek, Teater

300 kr

Rapportera produkten