Källkritik – olika källor

Kreatör
Frökenamandan
Detta ingår i Källkritik – olika källor
Antal filer: 1
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Åk 4, Åk 5, Åk 6, Åk 7, Åk 8, Åk 9
Ämne
Miljö, Lärarverktyg, Lärarkul, Mallar, Svenska, Handstil, Källkritik, Kartläggning, Läsa, Läsa: Argumenterande text, Läsa: Berättande text, Läsa: Beskrivande text, Läsa: Instruerande text, Läsförståelse, Muntlig framställning, Ordförståelse, Resonemang, Samtala, Skriva, Skriva: Berättande text, Skrivregler, SVA, Texter i digitala miljöer
Resurstyp
Arbetsblad, Arbetshäfte, Gruppaktivitet, Interaktiv övning, Kooperativt lärande, Kreativ uppgift, Lärarresurser, Läxa, Målarbild, Mallar, Materialpaket, Startuppgift

10 kr

Rapportera produkten