Att utveckla resonemang – presentation – 6 sidor

Kreatör
Frökenamandan
Detta ingår i Att utveckla resonemang - presentation - 6 sidor
Antal filer: 1
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Åk 4, Åk 5, Åk 6, Åk 7, Åk 8, Åk 9
Ämne
Svenska, Grammatik, Handstil, Kartläggning, Muntlig framställning, Ordförståelse, Resonemang, Samtala, Skriva, Skriva: Argumenterande text, Skriva: Berättande text, Skriva: Faktatext, Skriva: Instruerande text, Skrivregler, SVA
Resurstyp
Gruppaktivitet, Interaktiv övning, Kooperativt lärande, Kreativ uppgift, Presentation, Startuppgift

15 kr

Rapportera produkten