Förintelsen

Kreatör
Fröken Fredag
Detta ingår i Förintelsen
Antal filer: 1
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Åk 4, Åk 5, Åk 6, Åk 7, Åk 8, Åk 9, Förskoleklass, Fritidshem, Inte åldersspecifikt
Ämne
Övriga högtider, SO, Att flytta, Geografi, Historia, Individer och gemenskaper, Information och kommunikation, Jordgloben, Källkritik, Kartor, Livet förr och nu, Livsfrågor, Mänskliga rättigheter, Migration, Moraliska frågor, Nationella minoriteter, Normer och regler, Politiska idéer, Rättigheter och rättsskipning, Samhällskunskap, Tidslinje, Svenska, Främja läsning, Handstil, Läsa, Läsa: Berättande text, Läsa: Beskrivande text, Läsförståelse, Ordförståelse, Resonemang, Samtala, Skriva, Skriva: Berättande text, Skriva: Faktatext, Skriva: Instruerande text, Värdegrund, FN / Barnkonventionen, Kamratskap, Kränkande behandling, Mänskliga rättigheter, Regler / Trivsel, Socialt samspel
Resurstyp
Arbetsblad, Arbetshäfte, Begrepp, Bildstöd, Grej of the day, Kort, Kreativ uppgift, Målarbild, Materialpaket, Stödstruktur

15 kr

Rapportera produkten