Öva på att skriva olika berättelser – 10 olika slides

Kreatör
Frökenamandan
Detta ingår i Öva på att skriva olika berättelser – 10 olika slides
Antal filer: 1
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Åk 4, Åk 5, Åk 6, Åk 7, Åk 8, Åk 9
Ämne
Lärarverktyg, Lärarkul, Mallar, Teambuilding, Visuellt stöd, Svenska, Handstil, Läsa, Läsa: Berättande text, Läsa: Beskrivande text, Muntlig framställning, Ordförståelse, Resonemang, Samtala, Skriva, Skriva: Berättande text, Skrivregler, Språkbruk, SVA, Teambuilding, Kamratskap, Kränkande behandling, Mänskliga rättigheter, Socialt samspel
Resurstyp
Arbetsblad, Begrepp, Gruppaktivitet, Interaktiv övning, Kooperativt lärande, Kreativ uppgift, Lärarresurser, Lek, Mallar, Materialpaket, Presentation, Startuppgift

20 kr

Rapportera produkten