0-100 – din lärare – edition

Kreatör
Frökenamandan
Detta ingår i 0-100 - din lärare - edition
Antal filer: 2
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Åk 4, Åk 5, Åk 6, Åk 7, Åk 8, Åk 9, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Inte åldersspecifikt
Ämne
Skolstart: augusti, Skolstart: januari, Sommar, Sveriges nationaldag, Terminsavslut sommar, Vår, Lärarkul, Lekar, Svenska, Läsa, Muntlig framställning, Ordförståelse, Resonemang, Samtala, SVA
Resurstyp
Arbetsblad, Gruppaktivitet, Interaktiv övning, Kooperativt lärande, Kreativ uppgift, Lek, Mallar, Materialpaket, Presentation, Startuppgift

20 kr

Rapportera produkten