Affischer till olika texttyper

Detta ingår i Affischer till olika texttyper
Antal filer: 1
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Åk 4, Åk 5, Åk 6, Åk 7, Åk 8, Åk 9
Ämne
Mallar, Visuellt stöd, Information och kommunikation, Källkritik, Samhällskunskap, Källkritik, Läsa: Argumenterande text, Läsa: Berättande text, Läsa: Beskrivande text, Läsa: Instruerande text, Skriva: Argumenterande text, Skriva: Berättande text, Skriva: Faktatext, Skriva: Instruerande text, SVA
Resurstyp
Begrepp, Bildstöd, Mallar, Poster, Stödstruktur

45 kr

Rapportera produkten