17 affischer om olika matematiska områden

Detta ingår i 17 affischer om olika matematiska områden
Antal filer: 1
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Åk 4, Åk 5, Åk 6, Åk 7, Åk 8, Åk 9, Anpassad grundskola, Förskoleklass, Gymnasiet, Specialpedagogik
Ämne
Mallar, Visuellt stöd, Matematik, Algebra, Aritmetik, De fyra räknesätten, Decimaltal, Geometri, Geometriska objekt, Grafer, Jämförelser & Uppskattningar, Klockan, Mäta, Metoder för beräkningar, Problemlösning, Samband och förändringar, Statistik, Taluppfattning, Vikt & Volym, Svenska
Resurstyp
Begrepp, Bildstöd, Lärarresurser, Mallar, Materialpaket, Poster, Stödstruktur

90 kr

Rapportera produkten