17 affischer om olika matematiska områden


Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Åk 4, Åk 5, Åk 6, Åk 7, Åk 8, Åk 9, Anpassad grundskola, Förskoleklass, Gymnasiet, Specialpedagogik
Ämne
Mallar, Visuellt stöd, Matematik, Algebra, Aritmetik, De fyra räknesätten, Decimaltal, Geometri, Geometriska objekt, Grafer, Jämförelser & Uppskattningar, Klockan, Mäta, Metoder för beräkningar, Problemlösning, Samband och förändringar, Statistik, Taluppfattning, Vikt & Volym, Svenska
Resurstyp
Begrepp, Bildstöd, Lärarresurser, Mallar, Materialpaket, Poster, Stödstruktur
Filformat
pdf, (OBS! Digital produkt)

70 kr

Rapportera produkten