328 samtalskort – läsförståelse/textsamtal

Kreatör
Beas klassrum
Detta ingår i 328 samtalskort - läsförståelse/textsamtal
Antal filer: 1
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Åk 4, Åk 5, Åk 6
Ämne
Svenska, Främja läsning, Läsa, Läsa: Berättande text, Läsförståelse, Ordförståelse, Resonemang, Samtala, Skriva, SVA
Resurstyp
Arbetsblad, Arbetshäfte, Gruppaktivitet, Lärarresurser

100 kr

Rapportera produkten