Värdegrundsövning – normkritiska diskussionskort

Detta ingår i Värdegrundsövning - normkritiska diskussionskort
Antal filer: 1
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Åk 4
Ämne
Skolstart: augusti, SO, Individer och gemenskaper, Livsfrågor, Moraliska frågor, Normer och regler, Svenska, Resonemang, Samtala, Värdegrund, Kamratskap, Socialt samspel
Resurstyp
Gruppaktivitet

20 kr

Rapportera produkten