Stödstrukturer – fyra texttyper


Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Åk 4, Åk 5, Åk 6
Ämne
Svenska, Handstil, Skriva: Argumenterande text, Skriva: Berättande text, Skriva: Faktatext, Skriva: Instruerande text, Skrivregler, SVA
Resurstyp
Mallar, Poster, Stödstruktur
Filformat
pdf, (OBS! Digital produkt)

40 kr

Rapportera produkten