Presentation – Läs och textsamtal – 10 öppna frågor

Kreatör
Frökenamandan
Detta ingår i Presentation - Läs och textsamtal - 10 öppna frågor
Antal filer: 2
Filtyp: mp4, pdf
Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Åk 4, Åk 5, Åk 6, Åk 7, Åk 8, Åk 9
Ämne
Bild, Lärarverktyg, Lärarkul, Mallar, Teambuilding, Moraliska frågor, Svenska, Läsa, Läsa: Argumenterande text, Läsa: Berättande text, Läsa: Beskrivande text, Läsa: Instruerande text, Läsförståelse, Muntlig framställning, Ordförståelse, Resonemang, Samtala, Skriva, Skriva: Argumenterande text, Skriva: Berättande text, Skriva: Faktatext, Skriva: Instruerande text, Skrivregler, Språkbruk, SVA, Teambuilding, Kamratskap, Kränkande behandling, Mänskliga rättigheter, Socialt samspel
Resurstyp
Arbetsblad, Begrepp, Gruppaktivitet, Interaktiv övning, Kooperativt lärande, Kreativ uppgift, Lärarresurser, Lek, Mallar, Materialpaket, Presentation, Startuppgift

20 kr

Rapportera produkten