Papegojan Bettan

Detta ingår i Papegojan Bettan
Antal filer: 1
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Anpassad grundskola, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Specialpedagogik
Ämne
Individer och gemenskaper, Livsfrågor, Mänskliga rättigheter, Moraliska frågor, Normer och regler, Rättigheter och rättsskipning, Samtala, Värdegrund, FN / Barnkonventionen, Kamratskap, Kränkande behandling, Mänskliga rättigheter, Regler / Trivsel, Socialt samspel
Resurstyp
Interaktiv övning, Kooperativt lärande, Lärarresurser

125 kr

Rapportera produkten