Papegojan Bettan


Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Anpassad grundskola, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Specialpedagogik
Ämne
Individer och gemenskaper, Livsfrågor, Mänskliga rättigheter, Moraliska frågor, Normer och regler, Rättigheter och rättsskipning, Samtala, Värdegrund, FN / Barnkonventionen, Kamratskap, Kränkande behandling, Mänskliga rättigheter, Regler / Trivsel, Socialt samspel
Resurstyp
Interaktiv övning, Kooperativt lärande, Lärarresurser
Filformat
pdf, (OBS! Digital produkt)

125 kr

Rapportera produkten