Vem där?

Kreatör
Frökenamandan
Detta ingår i Vem där?
Antal filer: 2
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Åk 4, Åk 5, Åk 6, Åk 7, Åk 8, Åk 9
Ämne
Bildanalys, Lärarverktyg, Lärarkul, Mallar, Teambuilding, Visuellt stöd, Svenska, Främja läsning, Handstil, Läsa, Läsa: Berättande text, Läsa: Beskrivande text, Muntlig framställning, Ordförståelse, Resonemang, Samtala, Skriva, Skriva: Berättande text, Skriva: Faktatext, Skrivregler, Språkbruk, SVA, Teambuilding, Kamratskap, Kränkande behandling, Mänskliga rättigheter, Socialt samspel
Resurstyp
Arbetsblad, Begrepp, Gruppaktivitet, Interaktiv övning, Kooperativt lärande, Kreativ uppgift, Lärarresurser, Lek, Mallar, Materialpaket, Presentation, Startuppgift

15 kr

Rapportera produkten