Presentation / genomgång – Hur man skriver en instruerande text

Kreatör
Frökenamandan
Detta ingår i Presentation / genomgång - Hur man skriver en instruerande text
Antal filer: 1
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Åk 4, Åk 5, Åk 6, Åk 7, Åk 8, Åk 9
Ämne
Bild, Teckning / Måleri, Lärarverktyg, Lärarkul, Mallar, Lägesord, Mäta, Metoder för beräkningar, Svenska, Läsa: Instruerande text, Muntlig framställning, Ordförståelse, Resonemang, Samtala, Skriva, Skriva: Instruerande text, Skrivregler, Språkbruk, SVA, Socialt samspel
Resurstyp
Arbetsblad, Begrepp, Gruppaktivitet, Interaktiv övning, Kooperativt lärande, Kreativ uppgift, Lärarresurser, Lek, Mallar, Materialpaket, Presentation, Startuppgift

15 kr

Rapportera produkten