Nissebrev från Goenissen – till förskolan

Kreatör
Pysselmorgon
Detta ingår i Nissebrev från Goenissen - till förskolan
Antal filer: 1
Filtyp: pdf
Årskurs
Förskola, Förskoleklass, Fritidshem
Ämne
Bild, Jul, Lekar, Bondgården, Djur och Växter, Ekosystem, Miljö, Lek och dans, Förutsättningar natur och miljö, Historia, Livet förr och nu, Moraliska frågor, Mytologi, Normer och regler, Läsa, Läsa: Berättande text, Samtala, Kamratskap, Mänskliga rättigheter, Socialt samspel
Resurstyp
Gruppaktivitet, Kooperativt lärande, Kreativ uppgift, Lärarresurser, Lek, Mallar, Spel

89 kr

Rapportera produkten