Min Jorden kompis – en skrivuppgift


Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3
Ämne
Svenska, Läsa: Instruerande text, Skriva: Berättande text
Resurstyp
Arbetsblad, Kreativ uppgift
Filformat
pdf, (OBS! Digital produkt)

20 kr

Rapportera produkten