Materialpaket – Faktatexter

Detta ingår i Materialpaket - Faktatexter
Antal filer: 2
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Förskoleklass
Ämne
Djur och Växter, Metoder och arbetssätt, Läsa: Beskrivande text, Skriva, Skriva: Faktatext, Texter i digitala miljöer
Resurstyp
Arbetsblad, Arbetshäfte, Kreativ uppgift, Mallar, Materialpaket, Stödstruktur

20 kr

Rapportera produkten