Läsprojekt Rasmus på luffen

Kreatör
AmandasKlassrum
Detta ingår i Läsprojekt Rasmus på luffen
Antal filer: 2
Filtyp: pdf, pptx
Årskurs
Åk 4, Åk 5, Åk 6
Ämne
Svenska, Högfrekventa ord, Läsa: Berättande text, Läsförståelse, Ordförståelse, Samtala, Skriva
Resurstyp
Gruppaktivitet, Kreativ uppgift, Presentation

40 kr

Rapportera produkten