Flash cards till argumenterande text

Kreatör
Fröken Minis

Årskurs
Åk 3, Åk 4, Åk 5, Åk 6, Åk 7, Åk 8, Åk 9, Gymnasiet, Specialpedagogik
Ämne
Mallar, Organisation, Information och kommunikation, Läsa: Argumenterande text, Läsa: Berättande text, Läsa: Beskrivande text, Läsa: Instruerande text, Läsförståelse, Muntlig framställning, Resonemang, Samtala, Skriva: Argumenterande text, Skriva: Berättande text, Skriva: Faktatext, Skriva: Instruerande text, Skrivregler, Språkbruk, SVA
Resurstyp
Arbetsblad, Begrepp, Gruppaktivitet, Kooperativt lärande, Kort, Lärarresurser, Stödstruktur
Filformat
pdf, pdf, (OBS! Digital produkt)

20 kr

Rapportera produkten