Finns i sjön – alfabetet

Kreatör
EmmaHogen
Detta ingår i Finns i sjön - alfabetet
Antal filer: 2
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Anpassad grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Specialpedagogik
Ämne
Svenska, Alfabetet, Läsa, Läsförståelse, Ordförståelse, Samtala, Språkbruk, SVA, Värdegrund, Socialt samspel
Resurstyp
Bildstöd, Gruppaktivitet, Kooperativt lärande, Lek, Spel

19 kr

Rapportera produkten