En kort berättelse – mall – 3 nivåer

Kreatör
Frökenamandan

Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Åk 4, Åk 5, Åk 6, Åk 7, Åk 8, Åk 9
Ämne
Svenska, Grammatik, Handstil, Muntlig framställning, Samtala, Skriva, Skriva: Berättande text, Skrivregler, SVA
Resurstyp
Arbetsblad, Gruppaktivitet, Interaktiv övning, Kooperativt lärande, Kreativ uppgift, Mallar, Startuppgift
Filformat
pdf, (OBS! Digital produkt)

10 kr

Rapportera produkten