Faktablad om 6 olika svampar egen faktatext.


Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Anpassad grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Inte åldersspecifikt
Ämne
Teckning / Måleri, Höst, Årstidsväxlingar, Djur och Växter, Läsa, Muntlig framställning, Ordförståelse, Resonemang, Samtala, Skriva, Skriva: Faktatext, Skrivregler, Språkbruk, SVA
Resurstyp
Arbetshäfte, Målarbild
Filformat
pdf, (OBS! Digital produkt)

30 kr

Rapportera produkten