Den svarta handsken (läsförståelse+ordkunskap)

Kreatör
Antons Klassrum

Årskurs
Åk 3, Åk 4, Åk 5, Åk 6, Åk 7, Åk 8, Åk 9
Ämne
Svenska, Främja läsning, Högfrekventa ord, Läsa, Läsa: Berättande text, Läsförståelse, Ordförståelse, Resonemang, Samtala
Resurstyp
Arbetshäfte, Begrepp, Bildstöd, Lärarresurser, Materialpaket, Poster, Stödstruktur
Filformat
pdf, pdf, (OBS! Digital produkt)

40 kr

Rapportera produkten