Berättande text: Plantera

Kreatör
Fridas Klassrum

Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Åk 4, Förskoleklass, Inte åldersspecifikt
Ämne
Vår, Svenska, Handstil, Muntlig framställning, Samtala, Skriva, Skriva: Berättande text
Resurstyp
Arbetsblad, Arbetshäfte, Gruppaktivitet, Kort, Mallar, Stödstruktur
Filformat
pdf, pdf, (OBS! Digital produkt)

15 kr

Rapportera produkten