Läslogg – 5 nivåer

Kreatör
Frökenamandan
Detta ingår i Läslogg - 5 nivåer
Antal filer: 1
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Åk 4, Åk 5, Åk 6, Åk 7, Åk 8, Åk 9
Ämne
Läsa, Svenska, Främja läsning, Kartläggning, Läsa, Läsa: Argumenterande text, Läsa: Berättande text, Läsa: Beskrivande text, Läsa: Instruerande text, Läsförståelse, Ordförståelse, Resonemang, Samtala, SVA
Resurstyp
Arbetsblad, Gruppaktivitet, Interaktiv övning, Kooperativt lärande, Kreativ uppgift, Läxa, Mallar, Materialpaket, Presentation, Startuppgift

10 kr

Rapportera produkten