6 STYCKEN STARTUPPGIFTER


Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Åk 4, Åk 5
Ämne
Svenska, Fonologisk medvetenhet, Främja läsning, Handstil, Läsa, Läsförståelse, Ordförståelse, Skriva, SVA, Socialt samspel
Resurstyp
Arbetsblad, Kooperativt lärande, Kreativ uppgift, Målarbild, Prick till Prick, Startuppgift
Filformat
pdf, pdf, pdf, pdf, pdf, pdf, (OBS! Digital produkt)

15 kr

Rapportera produkten