0-100 – lag & rätt – samhällskunskap

Kreatör
Frökenamandan
Detta ingår i 0-100 - lag & rätt - samhällskunskap
Antal filer: 1
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Åk 4, Åk 5, Åk 6, Åk 7, Åk 8, Åk 9, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Inte åldersspecifikt
Ämne
Skolstart: augusti, Skolstart: januari, Sommar, Sveriges nationaldag, Terminsavslut sommar, Vår, Lärarkul, Lekar, SO, Svenska, Läsa, Muntlig framställning, Ordförståelse, Resonemang, Samtala, SVA
Resurstyp
Arbetsblad, Gruppaktivitet, Interaktiv övning, Kooperativt lärande, Kreativ uppgift, Lek, Mallar, Materialpaket, Presentation, Startuppgift

20 kr

Rapportera produkten